Municipal Fund

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Kosten Financiële-verhoudingswet Contract - - € 1.711
Kosten Waarderingskamer Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) - - € 0