Municipal Fund

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Integratie-uitkeringen sociaal domein Contribution to subnational authorities - - € 0