Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid - - - € 2.171
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling - - - € 594
Apparaat - - - € 33.112
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden - - - € 605
Dienst Publiek en Communnicatie Bijdrage aan agentschappen - - € 25.821