Financing national debt

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financing national debt Interest Rentelasten vaste schuld - € 5.815.000
Financing national debt Interest Rentelasten vlottende schuld - € 0
Financing national debt Interest Voortijdige beeindiging schuld - € 0
Financing national debt Interest Rente derivaten kort - € 0
Financing national debt Loans Aflossing vaste schuld - € 29.817.000
Financing national debt Loans Mutatie vlottende schuld - € 0
Financing national debt Contract Overige kosten - € 23.308