Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Kapitaalinjectie Tennet - € 280.000
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Afdrachten Staatsloterij - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI - € 5.000
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Regeling BF - € 50
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Dotatie begrotingsreserve TenneT - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 4.200