Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 290.722
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties AIIB - € 33.787
Internationale financiële betrekkingen Leningen Teruggave winsten SMP/ANFA - € 33.030
Internationale financiële betrekkingen Opdrachten Technische assistentie kiesgroeplanden - € 1.681