Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schade-uitkering ekv - € 68.200
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Dotatie begrotingsreserve ekv - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Garanties Schade-uitkering Seno-Gom - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Opdrachten Kostenvergoeding Atradius DSB - € 15.187
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Overig Overig uitgaven - € 57