Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 164.757
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 9.402
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 473
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan ICT - € 13.806
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's - € 39.173
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 28.880