Douane

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Douane Opdrachten ICT opdrachten - € 3.322
Douane Opdrachten Overige opdrachten - € 27.707
Douane Bijdrage aan agentschappen Bijdrage overige agentschappen - € 2.100
Douane Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 368.402
Douane Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 5.750
Douane Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 60
Douane Materiële uitgaven waarvan ICT - € 7.581
Douane Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 1.229