Investments in water safety

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
HWBP-2 projects regional water authorities - - - € 120.808
HWBP-2 projects central government - - - € 36.694
Ruimte voor de Rivier - - - € 34.842
Maaswerken - - - € 37.565
waarvan bijdrage aan agentschap RWS - - - € 256
waarvan overig - - - € 19.378
Realisation program - - - € 151.419
Study and reserach costs - - - € 6.210
Other study costs - - - € 0