Veiligheid en stabiliteit

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid - € 1.000
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Atlantische Commissie - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Veiligheidsfonds - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Contract Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Contract Veiligheidsfonds - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NAVO - € 7.200
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Veiligheidsfonds - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WEU - € 565
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid - € 250
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Miscellaneous - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Veiligheidsfonds - € 0
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme Subsidies Contra-terrorisme - € 4.000
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme Subsidies Anti-terrorisme instituut - € 551
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme Contract Contra-terrorisme - € 1.000
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme Contract Cyber security - € 4.700
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme Contract Global Forum on Cyber Expertise - € 400
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme Contract Miscellaneous - € 500
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contra-terrorisme - € 3.200
Wapenbeheersing Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IAEA - € 7.317
Wapenbeheersing Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 1.557
Wapenbeheersing Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CTBTO - € 1.920
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds) - € 31.000
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Nederland Helsinki Comité - € 28
Promoting security, stability and legal order in international context Contract Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds) - € 15.000
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds) - € 44.722
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OVSE - € 7.195
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 99.849
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Training buitenlandse diplomaten - € 2.500
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Inzet hoog-risico posten - € 20.000
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Miscellaneous - € 6.533
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Landenprogramma's veiligheid voor mensen (Stabiliteitsfonds) - € 0
Promoting transition in priority areas Subsidies Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'MATRA' - € 11.822
Promoting transition in priority areas Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'Shiraka' - € 16.191