Effectieve Europese samenwerking

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Afdrachten aan de Europese Unie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BNI-afdracht - € 4.647.575
Afdrachten aan de Europese Unie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BTW-afdracht - € 556.114
Afdrachten aan de Europese Unie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Invoerrechten - € 3.292.738
Europees ontwikkelingsfonds Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europees Ontwikkelingsfonds - € 234.281
A closer European society with common values Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Raad van Europa - € 9.720
Versterkte Nederlandse positie in de Unie Contract EU-voorzitterschap - € 0
Versterkte Nederlandse positie in de Unie Contract programmatische ondersteuning - € 500
Versterkte Nederlandse positie in de Unie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Benelux bijdrage - € 3.979
Versterkte Nederlandse positie in de Unie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EIPA - € 348