Centraal apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat (excl. AIVD) Personele uitgaven waarvan: Eigen personeel - € 185.949
Apparaat (excl. AIVD) Personele uitgaven waarvan: Inhuur externen - € 14.842
Apparaat (excl. AIVD) Personele uitgaven waarvan: Overige personele uitgaven - € 4.011
Apparaat (excl. AIVD) Materiële uitgaven waarvan: Bijdrage SSO's - € 179.375
Apparaat (excl. AIVD) Materiële uitgaven waarvan: ICT - € 0
Apparaat (excl. AIVD) Materiële uitgaven waarvan: Overige materiële uitgaven - € 15.820