Financial support for students

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financial support for students Income transfer Gift (R) - € 1.085.819
Financial support for students Income transfer Prestatiebeurs (NR) - € -705.308
Financial support for students Income transfer Gift (R) - € 661.126
Financial support for students Income transfer Prestatiebeurs (NR) - € 172.938
Financial support for students Income transfer Gift (R) - € 741.716
Financial support for students Income transfer Prestatiebeurs (NR) - € 150.076
Financial support for students Income transfer Bijdrage studerenden aan OV-contract (R) - € -866.639
Financial support for students Income transfer Kosten contract OV-bedrijven (R) - € 951.968
Financial support for students Income transfer Overige uitgaven relevant (R) - € 90.082
Financial support for students Income transfer Caribisch Nederland (R) - € 3.860
Financial support for students Income transfer Overige uitgaven niet-relevant (NR) - € -64.871
Financial support for students Loans Rentedragende lening (NR) - € 2.900.819
Financial support for students Loans Collegegeldkrediet (NR) - € 383.354
Financial support for students Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 97.786