Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Minderjarige deelnemers bol (R) - € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) - € 3.741
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Deeltijd vo (R) - € 2.227
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Volwassenenonderwijs (vavo) (R) - € 6.459
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vo (R) - € 59.664
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vso (R) - € 4.057
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten STOEB/ALR (NR) - € 1.032
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (R) - € 15.891