Culture

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Culture Funding Vierjaarlijkse instellingen - € 248.365
Culture Funding Vierjaarlijkse fondsen - € 196.647
Culture Funding Huisvesting - € 83.025
Culture Funding Beheer en onderhoud collecties - € 41.157
Culture Funding Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen - € 24.534
Culture Funding Digitale openbare bibliotheek - € 12.200
Culture Funding Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten - € 11.270
Culture Funding Monumentenzorg - € 173.119
Culture Funding Archieven incl. Regionale Historische Centra - € 25.286
Culture Funding Flankerend beleid huisvesting - € 6.573
Culture Funding Cultuureducatie met Kwaliteit - € 10.218
Culture Subsidies Verbreden inzet cultuur - € 16.516
Culture Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) - € 9.005
Culture Subsidies Programma leesbevordering - € 3.350
Culture Subsidies Creatieve Industrie - € 7.475
Culture Subsidies Monumentenzorg - € 0
Culture Subsidies Erfgoed en ruimte - € 0
Culture Subsidies Erfgoed en fysieke leefomgeving - € 3.000
Culture Subsidies Specifiek cultuurbeleid - € 38.017
Culture Contract Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis - € 2.101
Culture Contract Monumentenzorg - € 3.717
Culture Contract Archeologie - € 4.893
Culture Contract Erfgoed en ruimte - € 0
Culture Contract Erfgoed en fysieke leefomgeving - € 2.500
Culture Contract Overige opdrachten - € 1.305
Culture Bijdrage aan agentschappen Nationaal Archief - € 26.981
Culture Bijdrage aan agentschappen Nationaal Archief Programma - € 13.665
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - € 2.784