Media

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Media Funding Landelijke publieke omroep - € 731.821
Media Funding Regionale omroep - € 144.655
Media Funding Stichting Omroep Muziek - € 16.348
Media Funding Uitzenden en uitzendgereedmaken - € 0
Media Funding Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) - € 22.950
Media Funding Stimuleringsfonds voor de Journalistiek - € 2.139
Media Funding Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen) - € 0
Media Funding Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) - € 8.335
Media Funding Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) - € 1.522
Media Funding Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) - € 1.572
Media Funding Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve - € 25.174
Media Funding Overige bekostiging media (uit rente AMR) - € 320
Media Subsidies Subsidies - € 894
Media Contract Contract - € 430
Media Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissariaat voor de Media - € 4.609
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties European Audiovisual Observatory - € 60