Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Bekostiging Primair Onderwijs - € 10.360.985
Primair Onderwijs Funding Bekostiging Caribisch Nederland - € 14.330
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 272.234
Primair Onderwijs Funding Miscellaneous - € 28.000
Primair Onderwijs Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten - € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies Nederlands onderwijs buitenland - € 13.394
Primair Onderwijs Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) - € 0
Primair Onderwijs Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs - € 12.130
Primair Onderwijs Subsidies Miscellaneous - € 51.180
Primair Onderwijs Contract - - € 14.511
Primair Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 30.852
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds¹ - € 5.231
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV - € 2.503
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - € 462.328
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Aanvulling GOA convenant G37 - € 0
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten ² - € 0
Primair Onderwijs Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Brede Scholen - € 11.387
Primair Onderwijs Contribution to social funds Brede scholen - € 296