Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bekostiging Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Bekostiging LHBTI - € 0
Emancipatie Bekostiging Gender- en LHBTI- gelijkheid - € 8.270
Emancipatie Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) LHBTI - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie - € 786
Emancipatie Subsidies(regelingen) LHBTI - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022 - € 2.645
Emancipatie Opdrachten Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Opdrachten LHBTI - € 0
Emancipatie Opdrachten Gender- en LHBTI- gelijkheid - € 1.043
Emancipatie Bijdrage aan agentschappen DUS-I - € 136
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden LHBTI - € 0
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Gender- en LHBTI- gelijkheid - € 3.000
Emancipatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties LHBTI - € 0