Secondary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Funding Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) - € 8.108.177
Voortgezet Onderwijs Funding Bekostiging lichte ondersteuning (*) - € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Bekostiging Caribisch Nederland - € 15.192
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs - € 298.233
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) - € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers - € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo - € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Regeling functiemix VO Randstadregio's - € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen - € 17.100
Voortgezet Onderwijs Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO - € 12.240
Voortgezet Onderwijs Subsidies ICT-projecten (incl. transparantie) - € 5.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Pilots zomerscholen - € 9.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Overige projecten - € 62.543
Voortgezet Onderwijs Contract In- en uitbesteding - € 7.425
Voortgezet Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 29.967
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZBO: College voor Toetsen en Examens - € 4.546
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) - € 42.238
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA - € 195