Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Funding Bekostiging mbo-instellingen1 - € 3.514.492
Vocational Education Funding Bekostiging Caribisch Nederland - € 7.408
Vocational Education Funding Bekostiging vavo - € 63.902
Vocational Education Funding Investeringbudget - € 380.760
Vocational Education Funding Resultaatafhankelijk budget - € 36.500
Vocational Education Funding Regionaal Investeringsfonds - € 42.063
Vocational Education Funding Salarismix Randstadregio's - € 48.528
Vocational Education Funding Regionaal Programma - € 30.400
Vocational Education Funding Tegemoetkoming schoolkosten MBO - € 9.988
Vocational Education Funding Gelijke kansen - € 0
Vocational Education Funding Schoolmaatschappelijk werk in het mbo - € 0
Vocational Education Subsidies Subsidieregeling praktijkleren - € 185.048
Vocational Education Subsidies Permanent Leren - € 7.250
Vocational Education Subsidies Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal - € 12.000
Vocational Education Subsidies Loopbaanorientatie - € 2.253
Vocational Education Subsidies ROC Leiden - € 0
Vocational Education Subsidies Overige subsidies - € 14.442
Vocational Education Contract In- en uitbesteding - € 4.363
Vocational Education Contract Caribisch Nederland¹ - € 0
Vocational Education Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 19.190
Vocational Education Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 2.500
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College voor Toetsen en Examens - € 4.467
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Wet SLOA - € 3.784
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SBB - € 56.044
Vocational Education Contribution to subnational authorities RMC's - € 35.309
Vocational Education Contribution to subnational authorities Educatie - € 60.356
Vocational Education Contribution to subnational authorities Caribisch Nederland2 - € 16.729
Vocational Education Contribution to subnational authorities Regionaal Programma - € 19.200