Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Onderwijsdeel hbo - € 2.981.838
Higher Education Funding Deel ontwerp en ontwikkeling - € 81.751
Higher Education Funding Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen - € 19.130
Higher Education Funding Onderwijswaliteit en studiesucces, en profilering ³ - € 0
Higher Education Funding Studievoorschotmiddelen - € 117.220
Higher Education Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek - € 0
Higher Education Subsidies Miscellaneous - € 408
Higher Education Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 15.987
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo - € 48.513
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO: Promotiebeurs voor leraren - € 9.292
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) - € 3.603