Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Personele uitgaven eigen personeel - € 183.336
Apparaatskosten Personele uitgaven externe inhuur - € 5.751
Apparaatskosten Personele uitgaven overige personele uitgaven - € 3.782
Apparaatskosten Materiële uitgaven ICT - € 24.198
Apparaatskosten Materiële uitgaven bijdrage aan SSO's - € 25.385
Apparaatskosten Materiële uitgaven overige materiële uitgaven - € 17.523
Apparaatskosten Begrotingsreserve schatkistbankieren - - € 0