Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Funding Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen - € 32.894
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Lerarenbeurs - € 104.300
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Zij-instroom - € 16.348
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo - € 0
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen - € 0
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Wet Beroep Leraar en Lerarenregister - € 2.945
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Promotiebeurs voor leraren - € 0
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Projecten professionalisering - € 0
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Subsidies Overige projecten - € 3.128
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Contract Onderzoek, ramingen en communicatie - € 3.368
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Contract Leraren- en schoolleidersregister - € 0
Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 5.572