Waterkwantiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen waterbeleid Opdrachten - - € 5.720
Algemeen waterbeleid Subsidies(regelingen) - Partners voor Water (HGIS) - € 11.602
Algemeen waterbeleid Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 1.190
Algemeen waterbeleid Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 14.440
Algemeen waterbeleid Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 422
Algemeen waterbeleid Bijdragen aan medeoverheden - - € 50
Waterveiligheid Opdrachten - - € 2.992
Grote oppervlaktewateren Opdrachten - - € 2.408
Waterkwaliteit Opdrachten - - € 3.823
Waterkwaliteit Subsidies(regelingen) - - € 400
Waterkwaliteit Subsidies(regelingen) Bijdrage aan medeoverheden - € 500
Waterkwaliteit Subsidies(regelingen) Bijdrage aan internationale organisaties - € 1.815