Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Wabo - € 0
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Architectonisch beleid - € 0
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - OLO - € 0
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Overige opdrachten - € 0
Ruimtelijk instrumentarium Subsidies(regelingen) - Programma Ruimtelijk Ontwerp - € 0
Ruimtelijk instrumentarium Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Ruimtelijk instrumentarium Bijdragen aan medeoverheden - - € 0
Geo-informatie Opdrachten - - € 0
Geo-informatie Subsidies(regelingen) - Basisregistraties - € 0
Geo-informatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - Kadaster - € 0
Gebiedsontwikkeling Opdrachten - - € 0
Gebiedsontwikkeling Subsidies(regelingen) - - € 0
Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling - waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Gebiedsontwikkeling Bijdragen aan medeoverheden - Projecten BIRK - € 0
Gebiedsontwikkeling Bijdragen aan medeoverheden - Projecten Nota Ruimte - € 0
Gebiedsontwikkeling Bijdragen aan medeoverheden - Projecten Bestaand Rotterdams Gebied - € 0
Ruimtegebruik bodem Opdrachten - - € 16.416
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Bedrijvenregeling - € 8.657
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Programma Commissie MER - € 0
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Subsidies Caribisch gebied - € 4.823
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 0
Ruimtegebruik bodem Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 3.566
Ruimtegebruik bodem Bijdragen aan medeoverheden - Meerjarenprogramma Bodem - € 3.261
Ruimtegebruik bodem Bijdragen aan medeoverheden - Programma Gebiedsgericht instrumentarium - € 0
Eenvoudig Beter Opdrachten - Eenvoudig Beter - € 0
Eenvoudig Beter Opdrachten - Omgevingswetgeving - € 0
Eenvoudig Beter Opdrachten - Overige opdrachten - € 2.353
Eenvoudig Beter Subsidies(regelingen) - Stimuleringsregeling Impl Omgevingswet - € 0
Eenvoudig Beter Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 2.360