Wegen en verkeersveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Netwerk Opdrachten - Beter Benutten - € 7.402
Netwerk Opdrachten - BOA wegverkeersbeleid - € 2.350
Netwerk Opdrachten - Wegverkeersbeleid - € 1.296
Netwerk Opdrachten - Overige opdrachten - € 4.853
Netwerk Subsidies(regelingen) - - € 7.816
Netwerk Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 5.731
Netwerk Bijdrage aan agentschappen waarvan overig - € 3.949
Veiligheid Opdrachten - Opdrachten Verkeersveiligheid - € 6.606
Veiligheid Subsidies(regelingen) - VVN - € 3.736
Veiligheid Subsidies(regelingen) - SWOV - € 3.869
Veiligheid Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 765
Veiligheid Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 597
Veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - Euro NCAP - € 30
Veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - CBR - € 917