Spoor

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
OV en Spoor Opdrachten - ERTMS - € 0
OV en Spoor Opdrachten - Overige opdrachten - € 5.818
OV en Spoor Subsidies(regelingen) - Bodemsanering NS - € 0
OV en Spoor Subsidies(regelingen) - GSM-R - € 0
OV en Spoor Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 4.013
OV en Spoor Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 45
OV en Spoor Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 894
OV en Spoor Bijdragen aan medeoverheden - CLU Betuweroute en HSL - € 2.287
OV en Spoor Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 100