Klimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Tegengaan klimaatverandering Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan KNMI - € 0
Tegengaan klimaatverandering Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan NEa - € 0
Tegengaan klimaatverandering Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Opdrachten - Uitvoering CDM - € 0
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Opdrachten - RIVM - € 0
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Opdrachten - RVO - € 0
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Opdrachten - Interreg - € 277
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Opdrachten - Overige opdrachten - € 5.957
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Subsidies(regelingen) - Interreg - € 967
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RIVM - € 27.274
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RVO - € 9.090
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 205
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 2.394