Meteorology, climate, air quality, and seismology

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Metereology and seismology Bijdrage aan agentschappen - Meteorologie - € 29.234
Metereology and seismology Bijdrage aan agentschappen - Seismologie - € 952
Metereology and seismology Bijdrage aan agentschappen waarvan overig - € 25
Metereology and seismology Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - Contributie WMO (HGIS) - € 940
Earth observation Bijdrage aan agentschappen - Aardobservatie - € 21.635