Bijdrage Investeringsfondsen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 6.921.916
- - - - € 874.038