Algemeen departement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Onderzoeken ANVS - € 3.880
IenM-brede programmamiddelen Opdrachten - Overige opdrachten - € 24.935
IenM-brede programmamiddelen Subsidies(regelingen) - - € 1.255
IenM-brede programmamiddelen Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan KNMI - € 213
IenM-brede programmamiddelen Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan ILT - € 12.476
IenM-brede programmamiddelen Bijdrage aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.632
IenM-brede programmamiddelen Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RIVM - € 6.444
IenM-brede programmamiddelen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - StAB - € 5.238
Sanering Thermphos Subsidies(regelingen) - - € 5.000