Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voedselzekerheid Subsidies Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 27.600
Voedselzekerheid Subsidies Kennis en capaciteitsopbrouw ten behoeve van voedselzekerheid - € 32.000
Voedselzekerheid Subsidies Landenprogramma's voedselzekerheid - € 41.000
Voedselzekerheid Subsidies Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 0
Voedselzekerheid Bijdrage aan agentschappen Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 10.000
Voedselzekerheid Bijdrage aan agentschappen Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 4.000
Voedselzekerheid Bijdrage aan agentschappen Landenprogramma's voedselzekerheid - € 5.000
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 18.000
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties realiseren ecologische houdbare voedselsystemen - € 23.595
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 32.000
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's voedselzekerheid - € 121.100
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitbannen huidige honger en voeding - € 25.000
Water Subsidies Integraal waterbeheer - € 27.944
Water Subsidies Drinkwater en sanitatie - € 25.357
Water Subsidies (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 8.000
Water Subsidies (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 12.000
Water Contract Integraal waterbeheer - € 6.000
Water Contract Drinkwater en sanitatie - € 0
Water Contract (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 18.000
Water Contract (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 3.000
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank (waterbeheer) - € 0
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Integraal waterbeheer - € 14.000
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Drinkwater en sanitatie - € 22.000
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's integraal waterbeheer - € 33.668
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's drinkwater en sanitatie - € 23.745
Climate Subsidies Hernieuwbare energie - € 15.000
Climate Subsidies Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 57.729
Climate Subsidies Nationaal Klimaatfonds - € 40.000
Climate Subsidies Landenprogramma's klimaatbeleid - € 0
Climate Subsidies Non-ODA programma's klimaat - € 0
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Hernieuwbare energie - € 21.000
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 12.000
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 14.840
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GEF - € 20.750
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP - € 7.142
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's klimaatbeleid - € 500
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Centrale klimaat programma's (non-ODA) - € 1.150
Climate Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributie IZA/IZT - € 357