Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 27.600
Voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Kennis en capaciteitsopbrouw ten behoeve van voedselzekerheid - € 32.000
Voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Landenprogramma's voedselzekerheid - € 41.000
Voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 0
Voedselzekerheid Bijdrage aan agentschappen Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 10.000
Voedselzekerheid Bijdrage aan agentschappen Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 4.000
Voedselzekerheid Bijdrage aan agentschappen Landenprogramma's voedselzekerheid - € 5.000
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 18.000
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties realiseren ecologische houdbare voedselsystemen - € 23.595
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 32.000
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's voedselzekerheid - € 121.100
Voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitbannen huidige honger en voeding - € 25.000
Water Subsidies(regelingen) Integraal waterbeheer - € 27.944
Water Subsidies(regelingen) Drinkwater en sanitatie - € 25.357
Water Subsidies(regelingen) (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 8.000
Water Subsidies(regelingen) (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 12.000
Water Opdrachten Integraal waterbeheer - € 6.000
Water Opdrachten Drinkwater en sanitatie - € 0
Water Opdrachten (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 18.000
Water Opdrachten (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 3.000
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank (waterbeheer) - € 0
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Integraal waterbeheer - € 14.000
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Drinkwater en sanitatie - € 22.000
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's integraal waterbeheer - € 33.668
Water Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's drinkwater en sanitatie - € 23.745
Klimaat Subsidies(regelingen) Hernieuwbare energie - € 15.000
Klimaat Subsidies(regelingen) Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 57.729
Klimaat Subsidies(regelingen) Nationaal Klimaatfonds - € 40.000
Klimaat Subsidies(regelingen) Landenprogramma's klimaatbeleid - € 0
Klimaat Subsidies(regelingen) Non-ODA programma's klimaat - € 0
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Hernieuwbare energie - € 21.000
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 12.000
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 14.840
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GEF - € 20.750
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP - € 7.142
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's klimaatbeleid - € 500
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Centrale klimaat programma's (non-ODA) - € 1.150
Klimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributie IZA/IZT - € 357