Multilaterale samenwerking en overige inzet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Multilaterale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNDP - € 28.000
Multilaterale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNICEF - € 18.000
Multilaterale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNIDO - € 1.950
Multilaterale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 58.230
Multilaterale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken - € 6.476
Multilaterale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciale multilaterale activiteiten - € 9.401
Multilaterale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Assistent-deskundigen programma - € 9.000
Overig armoedebeleid Subsidies(regelingen) Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 6.500
Overig armoedebeleid Subsidies(regelingen) Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 250
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 6.029
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 0
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Schuldverlichting - € 52.521
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 4.400
Overig armoedebeleid Overige Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 2.000
Overig armoedebeleid Overige Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 0
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 0
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Migratie en ontwikkeling - € 0
Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen - - - € 101.248