2020

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
A Infrastructuurfonds € 6.545.954
B Gemeentefonds € 31.826.405
C Provinciefonds € 2.480.413
F Diergezondheidsfonds € 36.357
H BES € 41.875
I De Koning € 44.362
IIA Staten Generaal € 162.135
IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs € 133.782
IIIA Algemene Zaken € 70.323
IV Koninkrijksrelaties € 83.279
IXA Nationale Schuld € 36.701.905
IXB Financien € 7.903.361
J Deltafonds € 1.104.983
V Buitenlandse Zaken € 10.351.409
VI Justitie en Veiligheid € 13.376.219
VII Binnenlandse Zaken € 6.015.824
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 42.717.817
X Defensie € 11.035.078
XII Infrastructuur en Waterstaat € 8.911.581
XIII Economische Zaken en Klimaat € 5.706.071
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 1.406.095
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 84.395.863
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 95.023.096
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 3.079.086