Municipal Fund

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Municipal Fund Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Budget A+O-fonds - € 6.449
Municipal Fund Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan VNG - € 70.428
Municipal Fund Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan KING - € 7.464
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 14.736.243
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Integratie-uitkeringen overig - € 1.305.453
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Decentralisatie-uitkeringen - € 969.830
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Integratie-uitkering sociaal domein - € 10.168.117
Municipal Fund Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Kosten Waarderingskamer - € 1.984
Municipal Fund Contract Kosten Financiële-verhoudingswet - € 1.216