Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid - € 1.652
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling - € 583
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid waarvan eigen personeel - € 16.583
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid waarvan externe inhuur - € 219
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid waarvan overige personele uitgaven - € 1.520
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid waarvan ICT - € 3.810
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid waarvan bijdrage SSO's - € 4.246
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Eenheid van het algemeen regeringsbeleid waarvan overige materiele uitgaven - € 3.626
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid Bijdragen aan agentschappen Dienst Publiek en Communicatie - € 24.723