Financiering staatsschuld

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten vaste schuld - € 8.144.597
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten vlottende schuld - € 47.366
Financiering staatsschuld Rente Voortijdige beëindiging schuld - € 317.831
Financiering staatsschuld Rente Rente derivaten lang - € 0
Financiering staatsschuld Rente Rente derivaten kort - € 0
Financiering staatsschuld Rente Voortijdige beeindiging derivaten - € 0
Financiering staatsschuld Leningen Aflossing vaste schuld - € 48.047.253
Financiering staatsschuld Leningen Mutatie vlottende schuld - € 4.213.000
Financiering staatsschuld Opdrachten Overige kosten - € 8.777