Financing national debt

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financing national debt Interest Rentelasten vaste schuld - € 8.144.597
Financing national debt Interest Rentelasten vlottende schuld - € 47.366
Financing national debt Interest Voortijdige beëindiging schuld - € 317.831
Financing national debt Interest Rente derivaten lang - € 0
Financing national debt Interest Rente derivaten kort - € 0
Financing national debt Interest Voortijdige beeindiging derivaten - € 0
Financing national debt Loans Aflossing vaste schuld - € 48.047.253
Financing national debt Loans Mutatie vlottende schuld - € 4.213.000
Financing national debt Contract Overige kosten - € 8.777