Belastingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Belastingen Rente Belasting- en invorderingsrente - € 193.420
Belastingen Bekostiging Proceskosten - € 4.677
Belastingen Bekostiging Overige programma-uitgaven - € 1.573
Belastingen Personele uitgaven waarvan: Eigen personeel - € 2.019.909
Belastingen Personele uitgaven waarvan: Inhuur externen - € 196.403
Belastingen Materiële uitgaven waarvan: ICT - € 249.311
Belastingen Materiële uitgaven waarvan: Bijdrage SSO's - € 204.720
Belastingen Materiële uitgaven waarvan: Overige - € 320.062