Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI - € 17.920
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Uitgaven IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Dotatie begrotingsreserve TenneT - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Overig - € 36
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 13.084
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Aankoop SNS Bank - € 1.101.950