Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen - € 355.313
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Deelname AIIB - € 0
Internationale Financiële Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering aan Griekenland - € 0
Internationale Financiële Betrekkingen Opdrachten Technische assistentie kiesgroeplanden - € 1.103
Internationale Financiële Betrekkingen Subsidies(regelingen) Technische assistentie - € 0