Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Exportkrediet- en investeringsverzekering Garanties Schade-uitkering EKV - € 95.708
Exportkrediet- en investeringsverzekering Garanties Schade-uitkering investeringsverzekeringen - € 0
Exportkrediet- en investeringsverzekering Garanties Mutatie begrotingsreserve EKV - € 21.489
Exportkrediet- en investeringsverzekering Opdrachten Kostenvergoeding Atradius DSB - € 12.895
Exportkrediet- en investeringsverzekering Overige overig - € 745