Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 141.261
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 10.399
Centraal Apparaat Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 511
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan ICT - € 6.245
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's - € 44.910
Centraal Apparaat Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 26.358