Arbeidszaken overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Overheid als werkgever Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken bijdrage aan de NOM - € 0
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP) - € 14.101
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 7.920
Overheid als werkgever Opdrachten Arbeidsmarktbeleid - € 4.427
Overheid als werkgever Opdrachten Programma Veilige Publieke Taak - € 152
Overheid als werkgever Opdrachten Zorg voor politieke ambtsdragers - € 505
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 2.498
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Programma Veilige Publieke Taak - € 729
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Subsidies Overlegstelsel - € 4.422
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Subsidies internationaal - € 265