Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Caribisch Nederland ( R) € 3.013
Studiefinanciering Bijdragen aan agentschappen Overige uitgaven Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) € 131.657
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Gift ( R) € 1.045.073
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Basisbeurs Prestatiebeurs (NR) € 262.030
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Gift ( R) € 579.340
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Aanvullende beurs Prestatiebeurs (NR) € 157.051
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbedrijven ( R) € 384.717
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Gift ( R) € 594.044
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Reisvoorziening Prestatiebeurs ( R) € -811.239
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven relevant ( R) € 97.552
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven Overige uitgaven niet-relevant (NR) € -49.767
Studiefinanciering Leningen Overige uitgaven Rentedragende lening (NR) € 1.771.421
Studiefinanciering Leningen Overige uitgaven Collegegeldkrediet (NR) € 202.796