Onderzoek en wetenschapsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN € 47.832
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NTU/INL € 2.474
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidieregeling St. AAP - € 1.032
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO-wet en WHW - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO € 483.207
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging KNAW € 88.880
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging KB € 89.677
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO Talentenontwikkeling € 162.318
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO STW € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO Grootschalige researchinfrastructuur € 54.243
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging NWO Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek € 21.603
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging Poolonderzoek € 2.942
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Nationaal contactpunt Kaderprogramma € 650
Onderzoek en Wetenschapsbeleid bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Kenniswerkers € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC € 812
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL € 4.846
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA € 30.950
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO € 7.032
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 303
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Opdrachten Opdrachten opdrachten € 691
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) LF TUD bibliotheek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Stichting SURF € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) CPG € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Montesquieu Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Max Planck Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NCB/Nationaal Herbarium € 6.262
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) BPRC € 8.359
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NEMO € 3.366
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) STT € 219
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NTU/INL € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) EIB € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Gezondheidsonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Poolonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Genomics € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nationale coördinatie € 2.885
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bilaterale samenwerking € 3.636
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) BSIK € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) GATE € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Grootschalige researchfaciliteit € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) SURFnet € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) NCB biodiversiteit € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) ITER-2 € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Hersenen en Cognitie € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nader te verdelen € 0