Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Onderwijsdeel wo € 1.675.277
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Onderzoeksdeel wo € 1.750.117
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 617.567
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging tweede mastergraden in het wo € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Prestatiebox Onderwijskaliteit en studiesucces, en profilering € 135.660
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Organisaties excl. NVAO, SKI 123, PBT en SURF € 21.647
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Prestatiebox Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) € 4.032
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten Prestatiebox Uitbesteding € 1.374
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Prestatiebox Subsidieregeling Sirius programma € 1.726
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Prestatiebox Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Prestatiebox Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 265
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Prestatiebox 3TU’s samenwerking € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Prestatiebox Subsidieregeling Programma Akademie assistenten € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Prestatiebox Toetsing en Toetsgestuurd leren € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Prestatiebox Overig € 2.718