Internationaal beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Europees Platform (EP Nuffic) € 3.505
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Nederlandse Taalunie € 4.140
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Europa College Brugge € 30
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Unesco € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox OESO CERI € 69
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Fulbright Center € 368
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox DCICC € 90
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Stichting Ons Erfdeel € 185
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training € 1.779
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Prestatiebox Incidentele EU-programma's en activiteiten € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Prestatiebox Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) € 450
Internationaal beleid Opdrachten Prestatiebox Beleidsonderzoek en benchmarking € 33
Internationaal beleid Opdrachten Prestatiebox Incidentele Internationale activiteiten € 22
Internationaal beleid Opdrachten Prestatiebox EU-Voorzitterschap € 304
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Prestatiebox Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 724
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Prestatiebox Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Prestatiebox Frans-Nederlandse academie (FNA) € 0
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Prestatiebox Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 135
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Prestatiebox Overige incidentele subsidies € 100